Fundusze

Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich na rzecz ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, ochrony zagrożonych gatunków oraz rozwoju zielonej infrastruktury.

Informacja

Organizacja kompleksowych szkoleń oraz długofalowych programów doradczych celem których będzie zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją. Działania związane z rozwojem umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów.

Technologia

Projekty służące upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań, jak również umożliwienie zapoznania się z już przetestowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Rozwój oprogramowania komputerowego

Członkostwo w klastrze jest dobrowolne. Członkiem Klastra mogą zostać osoby specjalizujące się w różnych branżach, jesteśmy otwarci na współpracę z osobami prowadzącymi działalność rolniczą lub zainteresowanych zwiększeniem konkurencyjności polskiego rolnictwa. Klaster jest także skierowany do podmiotów gospodarczych, instytucji, oraz urzędów samorządowych.

    Dla członków KROW:

  • - szkolenia
  • - infrastruktura
  • - usługi